EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FÖR ISOC-SE SAMT SEMINARIUM OM INTERNET FÖR ALLA

TID: Måndagen 16 juni 2014 17.30 – 19.30
PLATS: .SE, Ringvägen 100, Hiss A 9 tr, Hörsalen

PROGRAM
17.30 Vi samlas och äter något enkelt
17.45 – 18:15 Extra föreningsstämma
18:15 – 19:30 Seminarium: Internet för alla?

ANMÄLAN
Anmäl ditt deltagande till info@isoc.se senast den 9 juni. Vill du
delta på distans måste du dock anmäla detta senast 2 juni

ÄMNET FÖR STÄMMAN
Extrastämman sammankallas för att fatta ett andra beslut om styrelsens förslag till stadgeändring. Styrelsens motion/proposition är föranledd av det nya associationsavtalet med ISOC.

Detta är en extra stämma som enligt stadgarna enbart får behandla den fråga som föranlett mötet. I samband med stämman kommer styrelsen emellertid kort informera om sitt kommande projekt som går ut på att göra en allmän översyn av föreningens stadgar. Synpunkter från medlemmarna välkomnas!

SEMINARIUM:  INTERNET FÖR ALLA?

ISOC menar att tillgång till internet kan förbättra livskvaliteten för människor i hela världen, och har därför visionen “the Internet is for everyone”[1]. Det finns många utmaningar som behöver hanteras för att nätet på riktigt ska bli tillgängligt och användbart för alla. Det handlar till exempel om fysisk infrastruktur, standardisering, utbildning, ekonomi, tillit och trygghet. Men det handlar också om att nätets tjänster och verktyg behöver anpassas efter människors varierande förmågor.

Pär Lannerö är styrelseledamot i ISOC-SE, och arbetar till vardags med tillgänglighet på webben för personer med funktionsnedsättningar. Pär kommer att presentera grunderna för tillgänglighet på webben, och tillsammans med deltagarna resonera kring vad ”the Internet is for everyone” kan betyda i praktiken. Han kommer också att berätta om kommande lagstiftning på området, och vad E-delegationen gör tillsammans med PTS för att den svenska delen av webben ska bli mer tillgänglig för alla.

[1] Se http://www.internetsociety.org/who-we-are/mission och http://www.internetsociety.org/who-we-are/mission/values-and-principles

Välkomna!
/Maria Häll
ISOC-SE’s styrelse

ISOC.SE webben hackad

Vi har tagit vår vanliga website offline för städning.
Därför hamnar du här direkt i vår blogg.

Om man gjorde en google sökning som pekade mot vår web så fick man en mängd länkar till viagra-reklam inbäddade i texten.
Vi återkommer så snart vi kan.
Behöver du nå oss under tiden så går det enklast via direkt email till lars@isoc.se.
eller vår ordförande Maria Häll via Maria@isoc.se

#MeraKrypto – möte No. 1 den 29 april

Mera Krypto - Samverkan för ett säkrare InternetISOC-SE i samarbete med SNUS, Sunet och DFRI bjuder in till det första mötet på temat #MeraKrypto. Upptaktsmötet
fokuserar på Transport Layer Security (TLS) ­- vad är det, hur funkar det, hur kan det användas för att ge säkrare kommunikation? På förmiddagen har vi ett utbildningspass, på eftermiddagen föredrag och diskussion. Du som jobbar med system, program eller nätverk behöver vara med!

Bakgrund: Om #MeraKrypto

I korthet

Program:

 • 9.30-10.00 Samling och fika
 • 10.00 – 12.00: Introduktion till Kryptering och TLS
  • Vi inleder dagen med en grundkurs i kryptering för applikationer – TLS. Exempel på hur man använder TLS i webb, IP-telefoni och e-post – inklusive PGP. Vi går igenom prestanda och ger praktiska råd till sajtägare.
  • Föreläsare: Jonas Lejon, Patrik Wallström, Olle E. Johansson
  • Olles presentation
  • Patriks presentation
  • Jonas presentation
 • 12.00 – 13.00 Lunchpaus (Lunch ingår ej – men det finns många restauranger i närheten!)
 • 13.00 – 13.30 #MeraKrypto: Introduktion, Olle E. Johansson, Edvina AB
 • 13.30-14.00 Certifikatanvändningen på Svenska delen av Internet, Anne-Marie Eklund Löwinder, .SE
  Det räcker inte med att ha ett certifikat utfärdat för domänen eller webbservern. Certifikatet måste också kunna betraktas som pålitligt genom att det uppfyller några grundläggande krav som ska ställas på den typen av säkerhetsmekanismer, som att det har utfärdats av en pålitlig certifikatsutfärdare, att certifikatet är giltigt, att det använder sig av säkra algoritmer, har tillräckligt långa nycklar et cetera. .SE har tittat lite närmare på hur det såg ut på .se-domäner 2013 vad gäller certifikat – och Anne-Marie delar med sig av resultaten!
 • 14.00 – 14.30 CURLa med TLS, Daniel Stenberg, Haxx/Mozilla [presentation]
  Som ett av stråna i internetstacken måste programmet och biblioteket curl göra sitt. Hur använder vi TLS i curl, hur ska man använda TLS med curl och vad gör curl för att stärka upp TLS-användningen? http2 och nya tekniker ligger i startgroparna, kommer det förbättre TLS- eller det generella kryptoläget för curl? 
 • 14.30 – 15.00 TLS – Best Current Practise och DANE, Jakob Schlyter, Kirei och Andreas Jonsson, Romab
 • 15.00 – 15.30 Fika och diskussion
 • 15.30 – 16.00 MeraKrypto i företagsnäten, Björn Sjöholm, Europoint AB
  Företagsnäten har förändrats – från hårt kontrollerade nät till nät som är öppna för egna enheter, med wifi och vpn till hemdatorer. Många företag vill fortfarande kontrollera innehåll för att skydda sin infrastruktur och därmed kan inte innehåll krypteras hela vägen till klienten. Är detta fortfarande ett relevant synsätt? Finns behov av konfidentialitet och personlig integritet även inne i företagsnäten? Blir det bättre eller sämre med kryptering i det interna nätet? 
 • 16.00 – 16.30 MeraKrypto i IETF – UTA, Leif Johansson, Sunet
  IETF tar frågan om massiv nätövervakning på allvar. Flera arbetsgrupper jobbar med lösningar på hur vi ska möta den här attacken. En av grupperna är UTA, en grupp som leds av Leif Johansson. Leif beskriver vad som händer och vart vi är på väg.
 • 16.30 – 17.15 Diskussion, frågestund

Vi ser fram emot att träffa dig på #MeraKrypto No.1 ! Ett stort tack till våra sponsorer som gör det möjligt att genomföra det här mötet.

Varmt välkomna!
ISOC-SE och Sunet, SNUS och DFRI

genom

/Olle E. Johansson

Mera Krypto: Vi måste stärka nätet!

Mera Krypto - Samverkan för ett säkrare InternetEn av mina personliga lärdomar av det senaste årets diskussion om Internet-säkerhet är att vi måste kryptera mera. Släppa på några gamla heliga kor och separara andra glorifierade nötkreatur från varandra. Låt mig beskriva hur jag tänker!

I min värld har jag mumlat att om man inte kan verifiera SSL- eller TLS-servern så är det ingen poäng att kryptera. Det blir ju inte hemligt, liksom.

Olle E. Johansson

Nu börjar jag ana att det är att blanda begreppen – kryptering som ger konfidentialitet och autenticering som hjälper oss att avgöra om vi kommunicerar med rätt tjänst eller person. Man kan kryptera utan att autenticera. Det blir kanske inte samma nivå av konfidentialitet, men det blir svårare för utomstående att läsa trafiken. Inte omöjligt, men svårare och kostsammare. Vi måste höja ribban ett par steg. Datakraft blir allt billigare, så att kryptera mera kommer inte att påverka CPU-användningen speciellt mycket. Att inte ens försöka kryptera är i dagsläget att släppa allting helt fritt för alla.

TLS och SSL – vad är det?

TLS och SSL är standarder för autenticering och kryptering av IP-kommunikation. SSL, Secure Socket Layer, utvecklades av Netscape Communication och var ett registrerat varumärke. Standarden överfördes senare till IETF och bytte namn för att undvika varumärket. Det nya namnet är TLS – Transport Layer Security. SSL version 3 och TLS version 1.0 var jämförbara. Idag är SSL v1 och v2 osäkra och ska helst inte användas.

IETF tar allvarligt på det som hänt – det är en attack mot Internet!

IETF har sett allvarligt på alla avslöjanden om avlyssning av Internet. Man har insett hur enkelt det är och vilka brister protokollen vi jobbar med har. Nu höjs ribban samtidigt som man sätter in krafter på att utveckla nya rekommendationer, riktlinjer och regler för hur nya protokoll definieras. Säkerhet ska in från början i designen, inte läggas till som en eftertanke.

Det finns en ny arbetsgrupp inom IETF som heter UTA där man försöker reda ut hur vi kan få mer krypterade sessioner i applikationslagret. Paul Hoffman, har skrivit en första version av en draft där han försöker reda ut begreppen och definiera “opportonistic crypto” ur TLS-synpunkt. Det finns flera grupper som jobbar och begreppet kommer förmodligen manglas i ett par olika omgångar innan man enas, vilket dock inte hindrar att det används flitigt. Jag tycker att Pauls draft lärde mig mycket. Läs den!

https://tools.ietf.org/html/draft-hoffman-uta-opportunistic-tls-00

I korthet säger han att “opportunistic crypto” är när programvaran och systemen sätter upp TLS för att man kan, inte för att användaren krävt det. Om du surfar till en webb som har både port 80 och 443 öppen så ska webbläsaren välja att använda TLS oavsett vad URL är. Skillnaden är att när programvaran fattar beslut och sätter upp krypto – kanske utan att kunna verifiera certifikat, så ska INGET lås visas, ingen address ska visas i grönt och användaren ska inte få något felmeddelande om att “Bussiga Olles billiga CA är en okänd certifikatutfärdare du inte ska lita på”.

#MeraKrypto – nu är det dags att öka mängden TLS på nätet!

VI i ISOC-SE i samarbete med SNUS och andra organisationer kommer jobba mer med det här under resten av året. Många frågor uppstår – hur kan vi mäta framgång i det Svenska Internet? Mer TLS i mailsystemen? Mer TLS på webben? Mer TLS i IP-telefoni – SIP?  Kan vi få igång mer DANE eftersom vi är föregångare med DNSSEC? Hjälper verkligen mera krypto eller är det andra lösningar vi behöver? Är TLS för gammalt och ska helt enkelt ersättas? Här finns att snacka om och det ska vi göra. Lära oss mer, så vi kan påverka där vi jobbar dagligen.

Vi är några som jobbar med det här i IETF och kan rapportera tillbaka. Leif Johansson på Sunet är co-chair för UTA-gruppen. Jag rotar som vanligt i SIP och WebRTC. Daniel Stenberg är med i arbetet runt HTTP 2.0 som troligen bara kommer använda TLS. Jakob Schlyter jobbar med DANE och DNSSEC. Vi är dessutom många som jobbar med Open Source och kan förändra synsättet. Det finns redan lösningar för “Better Than Nothing” kryptering i IPsec. Jag har redan börjat rota med mina kollegor som utvecklar SIP-lösningar om hur vi kan förändra koden så vi alltid sätter upp TLS där vi kan. SIP-protokollet tillåter det utan att vi ändrar en enda rad i raden av RFC som beskriver IP-telefoni! Det är bara koden som ska göra rätt. SIP-telefonen Jitsi gör det redan. Små steg framåt, men ack så viktiga.

Slå på säkra sessioner i dina molntjänster!

Du kan också göra små saker, även om du inte är utvecklare. Använd Facebook, Google, LInkedIN och andra tjänster över TLS. I många fall finns inställningar där du säger att du vill att alla sessioner, oavsett URL, ska använda TLS.  Om tjänsten inte stödjer TLS, så maila och fråga varför. Om ingen knackar på dörren, så märks vi inte.

Bygg in TLS i appar och molntjänster!

Om du är med att bygga appar för mobiler, sätta upp servertjänster eller utvecklar system – se då till att TLS är med i designen från början. Precis som IPv6 är det lättare att ha det med i starten så att det blir rätt. Välj nivå efter applikationens värde – ska certifikat valideras, ska ni ha en egen certifikattjänst, ska ni ha säker identitet? Oavsett vilken nivå av säkerhet ni väljer för er IT-lösning, så se till att alla sessioner krypteras.

En enkel presentation – #MoreCrypto

Jag har satt samman en del av mina tankar i en kort presentation. Jag går inte in på val av algoritm, serverkonfiguration eller programmerings-gränssnitt till OpenSSL. Det handlar mer om varför vi måste förändra vårt synsätt och steg vi måste ta tillsammans för att säkra vårt nät.

Nu kör vi #MeraKrypto!
/Olle E. Johansson

 

Diskutera ISOC-SEs dag på Internetdagarna 2013

Den 26 november genomförde vi 4 seminarier om Internets viktiga frågor på Internetdagarna 2013.
Vi tog upp Privacy on the net, Internet Governance, Regleringen av nätet, och slutligen hade vi bjudit in ett antal företrädare för olika partier och intressen för att ge en orientering i det nätpolitiska landskapet.

Länk till Filmade sessioner:

http://internetdagarna.se/nyheter/alla-sandningar-fran-internetdagarna-2013/#isoc

Vi välkomnar synpunkter och frågor här på vår blogg

EU Nätneutralitet: Neelie Kroes har fått en uppenbarelse

Neelie Kroes fick nyligen en uppenbarelse på ett flygplan och ändrade ett planerat tal:

“I want you to be able to say that you saved their right to access the open internet, by guaranteeing net neutrality.”

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-484_en.htm

Jag har nu fått besked från Marietje Schaake att hennes seminarium den 4 juni kl 9 med Neelie Kroes kommer att livstreamas! Länken finns nu här! (och ligger just nu kvar så att man kan se i efterhand. Gör fast forward förbi svart ruta i början. Hur länge den kommer att finnas där vet jag inte. 130604 kl 12:10/Jan Flodin)

Vad som kommer ut av detta återstår att se, förstås.

Vi kan vi nog räkna med att även  nymorgnade aktörer nu glider in i en nystartad debatt om nätneutralitet, som eftersmaken på Arbogaöl…

 

Lite bakgrund:

Jag har bloggat tidigare om nätneutralitet sedan frågan kom tillbaka i den europeiska debatten 2011. Dessa tidigare inlägg ser ni här:

14 nov 2011:            http://isoc.se/natneutralitet-here-we-go-again/
27 september 2012: http://isoc.se/slaget-om-natneutraliteten-borjan-till-slutet-for-det-oppna-internet/

ISOC ståndpunkt så som den definierats inom ramen för ISOC Open Internetworking:

http://www.internetsociety.org/net-neutrality

http://www.internetsociety.org/netneutralitytoolkitpdf

BEREC har gjort en sammanställning över sin position, som är relativt nyskriven och har en bra referensförteckning:

I rapporten om Net Neutrality and Transparency för något år sedan gjorde BEREC en bra inventering av olika definitioner av Net Neutrality från olika  intressenter, och begränsade in sig  till i stort i samma mening som ISOC har.  Därmed menar jag att den nya europeiska debatten har en någorlunda gemensam mening av Net Neutrality, att leverantörer av internetaccess inte kommersiellt diskriminerar leverantörer av likartade hosted services, t ex inte favoriserar sin egen eller partners hosted service i något avseende (“telefon”, videostreaming, mm).

 

Jan Flodin

Kort rapport från WTPF – Ett globalt observatorium för Internet Governance

Veckans akronym på WTPF hittills är Global Internet Policy Observatory (GIPO). Detta observatorium vill spela en övergripande roll i den internationella processen om Internets styrning. Förslaget handlar om att även få med lagom kritiska länder utanför Europa till att understödja idén om multistakeholder participation i Internets styrning.
Det har allt sedan WSIS 2003 och 2005 funnits ett explicit ogillande av principen för multistakeholder participation för Internets styrning bland många regeringar. Det beror bland annat på att modellen anses underminera den demokratiska roll som exempelvis ITU och andra internationella organisationer skulle vilja ha. I botten finns också det grundmurade ogillandet av USA:s roll i Internets styrning, men också med fler förklaringar.
GIPO är ett initiativ som EU-kommissionen vill stå bakom, och synas i samband med, och Kommissionen är t.o.m. beredd att betala för utvecklandet av en sådan organisation. Initiativet var allmänt känt bland intresserade, dvs. fanns på e-postlistor redan veckorna innan WTPF, och Kommissionen presenterade det i pressmeddelande veckan föremötet. Initiativet är än så länge mycket vagt, och EU:s medlemsstater har än så länge inte hunnit diskutera det i sina huvudstäder.
En annan mycket central fråga på konferensen är ett initiativ från Brasilien att öppna en s.k. seventh opinion. Initiativet handlar om att få till stånd ytterligare en punkt på dagordningen, dvs. att WTPF (och sedermera det s.k. plenipot-mötet 2014) aktivt ska diskutera regeringars roll i Internets styrning. Inte oväntat kom Ryssland att understödja detta, delvispåhejad av ITU.
Sverige och likasinnade uttryckte ett tydligt ogillande av att lägga ytterligare Internet Governance-frågor på ITU:s agenda, bl.a. pga. Att ITU inte är rätt forum för Internet Governance. Storbritannien såg hellre att sådana frågor diskuteras i en annan av de kommande FN-processerna (WSIS +10).

WCIT – nu sprack konsensus. USA skriver inte på, Sverige i varje fall inte i morgon.

Detta är uppföljningen efter det jag skrev i Dubai. Med det som hänt skickade jag ut det här snabbt i dag, och uppdaterade löpande.

Jag lämnade Dubai i går kväll kl 21:30 lokal tid, då man tog en timmes paus i den långa dagen av plenarmöten för att söka lösa upp motsättningarna i det som återstår.

Det är de brännande frågorna som man tagit upp och inte funnit kompromisser alla kan ställa upp på:

- Inte utöka ITR till att omfatta reglering av Internet. Det har gått troll i det så man vill från “vårt läger” inte ens få in hänvisningar eller nämnande i en resolution att Internet ställer kvav på högre kapacitet i telekommunikationssystemen. Man vill inte riskera att det används av en del stater till att ändå påverka Internets styrning. Beröringsångest eller klok försiktighet?

- Inte utöka ITR att omfatta fler typer av “operatörer” än vad som nu gäller. Med andra ord, att hålla fast vid ROA, Recognized Operating Agencies, dvs de som omfattas av statliga regler, t ex i Sverige med PTS som tillsynsmyndighet, i stort sett våra kända stora teleoperatörer.

- Security, som kan betyda olika saker för olika medlemsstater. Man har försökt med robustness, resilience och annat, men hela tider stött på invändningar.

- Spam, då det betraktas som “content” och det skall inte regleras i ITR, menar vi.

- Mänskliga rättigheter, jag skrev om det i min förra text.

- Betalningsmodeller, lite av det som kom från ETNO om “fair compensation” . “Våra” stater vill lämna detta mer eller mindre helt till kommersiella avtal mellan självständiga aktörer.

Kvällens plenarmöte för att söka konsensus på den text ordföranden hade utarbetat som en kompromiss körde fast direkt på förtexten om  mänskliga rättigheter, där man fokuserade om rätt till access till internationella telekommunikationer som mänsklig rättighet skall gälla för individer eller bara medlemsstaten som sådan. Då F.N. deklaration om mänskliga rättigheter gäller alla individer kunde inte Sverige och många andra stater gå med på något annat. Ett afrikanskt förslag skulle begränsa accessrätten till enbart medlemsstater.

Iran begärde omröstning om detta!! Första gången i ITU historia man tvingats gå till omröstning, enligt vad man sagt.

Första röstningen gällde om man skulle fortsätta debattera eller gå till omröstning om Irans motion. Den gick igenom och därefter röstade man om  att ändra till:

“These Regulations recognize the right of access of Member States to international telecommunication services.”

Motionen gick igenom!

USA meddelade därför i ett genomtänkt tal att man inte skriver på ITR!

United Kingdom gjorde samma sak.

Därefter Sweden, som inte skriver på utan att konsultera regeringen.

Canada inte heller

Polen vill konsultera sin “public opinion”, skriver alltså inte på nu i varje fall.

Holland kan inte heller skriva på utan konsultation hemma.

Danmark meddelade efter två inlägg att man inte skriver på i morgon.

Flera av de länder som meddelat att de skriver på håller tal där de hyllar multi stakeholder modellen för Internet, mänskliga rättigheter mm, men de har ändå röstat för avtalet.

Kenya reserverar sig för att konsultera sin regering innan man kanske skriver på.

Nya Zeeland konsulterar sin regering innan man kanske skriver på.

Costa Rica likadant.

Tjeckien kan inte heller skriva på.

ITU lägger ut engelsk text från bl a plenarmötenas text captioning även i ett arkiv, som ni hittar här. Troligen finns texten där redan i morgon. Läs särkilt de tal USA, UK och Sverige höll när man meddelade att man inte kan skriva på.

 

Jan Flodin
ISOC-SE

 

WCIT – spännande plenarmöte i går kväll måndag 10 december.

 

Här bara några reflexioner efter plenarmötet i går kväll, som en fortsättning på det jag skrev i går. Det blir f.ö. ett nytt plenarmöte i dag som är senarelagt till kl 15:30  svensk tid. Kan vara spännande att följa! Ni som följde gårdagens möte  på webcast och/eller text captioning märkte säkert att

- Det förslag som UAE annonserade, och som kan vara det som läcke på wcitleaks.org , presenterades aldrig formellt. Det verkar ha dött…

(UPDATE! Dokumentet lades nyss in formellt för behandling, säkert lite ändrat och Egypten är borttaget, som redan framgått på twitter och läckor! Ännu ett skäl för den intresserade att följa webcast. Togs inte upp i dag, kanske på plenarmötet i morgon kl 06:30 (!) svensk tid.)

 Kanske min förmodan att det läckes avsiktligt som en test var riktig? Egypten tog kraftigt avstånd från det “inte existerade” förslaget och hävade att Egypten aldrig stöttat det och att det givetvis var fel att man angavs som signatär till det. Ett litet klipp från “text captioning”, för er som inte var med på webcast: (har rättat några typos och markerat det väsentliga.).

“EGYPT: Would like to clarify its position with regards to the unofficial multi-country draft proposal regarding the review of the ITRs. That was submitted — that was circulated back last Saturday.
This document has spread unofficially and we notice that it contains the name of Egypt among its proponents. Egypt would like to reiterate that we never supported this document. We believe that the ITRs are and should continue to be a high level Treaty discussing high level principles. The ITRs must be updated to fit our current times. We hereby confirm that Egypt’s position remains as follows. (Egypt) has always supported and will continue to support the concepts of free Internet and has exerted all efforts to develop the Internet and its widespread among its citizens. Content Regulation and censorship are not within the (scope of?) ITRs. The ITRs shall not prevent States or relevant stakeholders of (agreeing?) (their?) own bylateral or multi-lateral agreement that differ from the ITRs.(Osäker på vad det egentligen blev för betydelse av detta, det var en del teckenfel i meningen, där jag har satt parentes med gissning. Jag kan dock ana motivet.) However for parties that are not signatories of the agreement, the ITRs would prevail. The ITRs should not impede multi-stakeholder institutions such as ICANN or ISOC from continuing its functions effectively and should promote the continued vibrancy of the Internet and it’s impact on individuals and the society.
Thank you.
(Applause)”

- “Security” fortsätter att diskuteras, liksom detta med ROA/OA . Man kom inte fram till ett gemensamt avgörande, vilket inte förvånar mig.

- Mänskliga rättigheter, jag spekulerade i min förra blogtext om Sveriges stöd för mänskliga rättigheter, även ang frihet på Internet, skulle slå igenom i det vi gör i ITU. Jag visste då inte (skrev det på flyget ner till Dubai) hur det skulle bli. Har inte heller tagit upp det specifikt med vår delegation, man är ju redan väl medveten om Sveriges hållning. Även om ITU med sitt ITR är mer “tekniskt” så har det uppstått ett motiv till att ändå ha en överidande “förtext” till ITR som klargör att man inte i internationell telekommunikation skall förhindra sådant som står i strid med mänskliga rättigheter enligt FN: “Declaration of Human Rights” som bland annat säger att dessa rättigheter också gäller på Internet.

Saxat från Sveriges inlägg i plenarmötet i går kväll:

“Thank you Mr. Chairman,
Sweden has come to this conference in the spirit of compromise and is ready to continue engage in constructive negotiations. However there are some areas in which we are not prepared to compromise, the universal human rights is one of them.

We welcome the broad consensus reached last Tuesday on not including content in the ITR as well as the strong support from across the room for the freedom of expression and human rights, which you also can see in document 44 – with support from many of the regions around the world.

The ITR is a technical treaty and should stay that way. The scope of the ITR should not be expanded and internet should not be included.

However we recognize that even a technical treaty may have human rights implications.

We are also concerned that some of the proposals tabled at this conference may have unintended consequences for the member states on human rights obligations. Some of these proposals may be based on a genuine and legitimate concern however Sweden believes that there are other organizations, documents and forums that better deal with these issues.

To highlight the consensus of the importance of human rights we would like to introduce a general reference to the human rights in the ITR preamble emphasizing that member states shall take their human rights obligations into account while implementing these regulations.
Further more, as you know from other forum, Sweden is supporting openness and transparency and we believe that there is an need to ensure that any debate on these issues – human rights, internet freedom of expression – are carried out in an open forum with the public and media present.
We reluctantly go along with your idea to have consultations tonight on some of the issues but any detailed discussions have to be made in public, in order to support transparency and openness.
Thank you.”

Det känns bra att vara svensk just nu! Tvärr tog man alltså inget beslut då det fanns anledning för något land att kontrollera med sin regering, åtminstone hur textförslaget förhåller sig till andra motsvarande internationella överenskommelser on mänskliga rättigheter man redan avtalat.

Jan Flodin
ISOC-SE